08 wrzesień

Dni wolne od zajęć

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H.Ch. Andresena w Petrykozach informuje, że na podstawie &5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia …