Opiekun Mariusz Cymerman

Przewodniczący - Filip Olejnik klasa VII

Zastępca przewodn. - Dominika Karkowska klasa VIII

Sekretarz Ignacy Olko - klasa IV