Świetlica znajduje się w pomieszczeniu po „dawnej” sali gimnastycznej.

Plan świetlicy w Przedszkolu przy Szkole Podstawowej
im. H. Ch. Andersena
w Petrykozach
na rok szkolny 2020/2021

GodzinaNauczycielGrupy
 

Poniedziałek

 
7:30 – 8:00M. StępieńWszystkie przedszkolaki
13:00 – 14:00K. Mleczek
A. Kraska
3 i 4 latki
5 i 6 latki
14:00 – 15:00K. Mleczek
A. Kraska
3 i 4 latki
5 i 6 latki
15:00 – 16.30M. SobczykDzieci przechodzą na dużą świetlicę
GodzinaNauczycielGrupy
 

Wtorek

 
7:30 – 8:00M. StępieńWszystkie przedszkolaki
13:00 – 14:00M. Stępień
K. Mleczek
3 i 4 latki
5 i 6 latki
14:00 – 15:00M. Stępień
A. Kraska
3 i 4 latki
5 i 6 latki
15:00 – 16.30M. SobczykDzieci przechodzą na dużą świetlicę
GodzinaNauczycielGrupy
 

Środa

 
7:30 – 8:00K. MleczekWszystkie przedszkolaki
13:00 – 14:00M. Stępień
M. Włodarczyk
3 i 4 latki
5 i 6 latki
14:00 – 15:00M. Stępień
M. Włodarczyk
3 i 4 latki
5 i 6 latki
15:00 – 16.30M. SobczykDzieci przechodzą na dużą świetlicę
GodzinaNauczycielGrupy
 

Czwartek

 
7:30 – 8:00K. MleczekWszystkie przedszkolaki
13:00 – 14:00K. Mleczek
A. Kraska
3 i 4 latki
5 i 6 latki
14:00 – 15:00K. Mleczek
A. Kraska
3 i 4 latki
5 i 6 latki
15:00 – 16.30M. SobczykDzieci przechodzą na dużą świetlicę
GodzinaNauczycielGrupy
 

Piątek

 
7:30 – 8:00K. MleczekWszystkie przedszkolaki
13:00 – 14:00M. Stępień
M. Włodarczyk
3 i 4 latki
5 i 6 latki
14:00 – 15:00M. Stępień
M. Włodarczyk
3 i 4 latki
5 i 6 latki
15:00 – 16.30M. SobczykDzieci przechodzą na dużą świetlicę

Plan świetlicy w Szkole Podstawowej im. H. Ch. Andersena
w Petrykozach
na rok szkolny 2020/2021

Godz. lekcyjnaNauczycielKlasy
 

Poniedziałek

 
„0” 6:55 – 7:40P. Morawski 
„1” 7:40 – 8:25P. MorawskiV, III, IIa, IIb
„2” 8:25 – 9:20M. ŁuszczIIa
„5” 11:10 – 12:05M. Włodarczyk0
„6” 12:05 – 13:10E. Giemza
M. Włodarczyk
VI, III, I
0
„7” 13:10 – 14:05M. Sobczyk
E. Giemza
J. Kraska
IV, ½VI i V(dz)
IIb
I, III
„8” 14:05 – 15:00M. Sobczyk
J. Kraska
E. Giemza
VIII, VII, ½VI i V(dz)
IV, III, IIa
IIb, I
„9, 10” 15:00 – 16:30M. SobczykPozostałe dzieci
Godz. lekcyjnaNauczycielKlasy
 

Wtorek

 
„0” 6:55 – 7:40J. Retkowski 
„1” 7:40 – 8:25J. Retkowski
E. Giemza
½VI i V(ch)
IIb, I
„2” 8:25 – 9:20E. Giemza½VI i V(ch), IIb
„5” 11:10 – 12:05M. ŁuszczIIa
„6” 12:05 – 13:10A. SzczepaniakIIa, 0
„7” 13:10 – 14:05M. Sobczyk
J. Kraska
 IIa, I
½ VIII i VII(dz), III
„8” 14:05 – 15:00M. Sobczyk
J. Kraska
I, IIa, IIb, III
½ VIII i VII(dz), VI, V, IV
„9, 10” 15:00 – 16:30M. SobczykPozostałe dzieci
Godz. lekcyjnaNauczycielKlasy
 

Środa

 
„0” 6:55 – 7:40M. Łuszcz 
„1” 7:40 – 8:25P. KasperskiVIII, VI, I
„5” 11:10 – 12:05M. Sobczyk
M. Krysiak
½ VI i V(dz), IV
III, IIb
„6” 12:05 – 13:10M. Sobczyk
M. Krysiak
M. Włodarczyk
½ VI i V(dz), IV, III
IIa, IIb,
0, I
„7” 13:10 – 14:05M. Sobczyk
J. Kraska
½ VIII i VII(ch), VI, V, IV
III, IIa, IIb, I
„8” 14:05 – 15:00M. Sobczyk
J. Kraska
½ VIII i VII(ch), VI, V, IV
III, IIa, IIb, I
„9, 10” 15:00 – 16:30M. SobczykPozostałe dzieci
Godz. lekcyjnaNauczycielKlasy
 

Czwartek

 
„0” 6:55 – 7:40P. Morawski 
„1” 7:40 – 8:25P. MorawskiV, I
„5” 11:10 – 12:05J. RetkowskiIII
„6” 12:05 – 13:10J. RetkowskiIII, IIa, I
„7” 13:10 – 14:05M. Sobczyk
J. Kraska
P. Kasperski
III, IIa
IIb, I
½ VIII i VII(dz), IV
„8” 14:05 – 15:00M. Sobczyk
J. Kraska
P. Kasperski
IV, III, IIa
IIb, I
½ VIII i VII(dz), VI, V
„9, 10” 15:00 – 16:30M. SobczykPozostałe dzieci
Godz. lekcyjnaNauczycielKlasy
 

Piątek

 
„0” 6:55 – 7:40M. Sobczyk 
„1” 7:40 – 8:25M. SobczykIV
„3” 9:20 – 10:15M. SobczykIIb
„4” 10:15 – 11:10M. Sobczyk½ VI i V(ch), IIa, IIb
„5” 11:10 – 12:05A. Szczepaniak
P. Kasperski
IIa, IIb
½ VI i V(ch), IV, III
„6” 12:05 – 13:10A. Szczepaniak
M. Włodarczyk
½ VIII i VII(ch), VI, V, IV, III
0, I, IIa, IIb
„7” 13:10 – 14:05M. Sobczyk
A. Szczepaniak
I, IIa, IIb, III
½ VIII i VII(ch), VI, V, IV
„8” 14:05 – 15:00M. Sobczyk
A. Szczepaniak
I, IIa, IIb, III
VIII i VII, VI, V, IV
„9, 10” 15:00 – 16:30M. SobczykPozostałe dzieci